Technique – rozwiązanie z zakresu MIS/ERP

Rozwiązanie EFI Technique MIS/ERP zostało specjalnie zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić wyjątkowe potrzeby współczesnych przedsiębiorstw zajmujących się drukiem publikacji, umożliwiając im reagowanie na nieustannie zmieniające się warunki rynkowe i orientowanie swoich działań na przyszły rozwój.With ePS Dzięki EFI Technique Twoja organizacja skorzysta z udoskonaleń w zakresie:

  • Wydajności: korzystaj z wbudowanej inteligencji systemu, aby móc szybko tworzyć kalkulacje, bez względu na ich złożoność, a także wybierać najbardziej ekonomiczną ścieżkę produkcyjną.>
  • Automatyzacji: ograniczaj liczbę czynności wykonywanych ręcznie dzięki automatycznej dystrybucji biletów zadań i przekazywaniu aktualizacji statusu między odpowiednimi zespołami.
  • Elastyczności: automatyzacja i cyfryzacja kolejności zadań produkcji umożliwiają śledzenie wydajności, opóźnień realizacji całych projektów, brakujących elementów oraz wpływu zmian harmonogramu na realizację zadań.

Oprogramowanie MIS stworzone specjalnie na potrzeby branży zajmującej się drukiem publikacji

Inteligentne

Inteligencja systemu oparta na regułach tworzy w ciągu kilku minut złożone, wielowariantowe kalkulacje, generując najbardziej ekonomiczne ścieżki produkcyjne.

Automatyzacja

Automatyczna dystrybucja odpowiednich biletów zadań i przesyłanie aktualizacji statusu zadań, aby można było dokładnie śledzić cykl życia, straty i rolki papieru od magazynu do maszyny drukującej i z powrotem.

Korzyści płynące z zastosowania systemu Technique

Skorzystaj z zalet rozwiązania ERP, które zapewnia elastyczność i zwinność wymagane do zaspokojenia dzisiejszych potrzeb biznesowych oraz przygotowania organizacji do rozwoju w przyszłości.

Elastyczność

Zwiększaj przepustowość dzięki łatwemu śledzeniu wydajności przestrzeni, opóźnień realizacji całych projektów, brakujących elementów oraz wpływu wywieranego przez zmiany w harmonogramie.

Możliwości systemu Technique w zakresie produktów

Uzyskując wgląd w każdy z obszarów przedsiębiorstwa i usprawniając komunikację między wszystkimi osobami zaangażowanymi w realizację każdego zadania, zyskujesz możliwość świadomego wprowadzania zmian przynoszących zysk. Poparte dziesięcioleciami doświadczeń rozwiązanie EFI Technique ERP umożliwia integrację wielu elementów działalności firmy oraz automatyzację niezliczonych czynności wykonywanych dotąd ręcznie — w celu obniżenia kosztów, wyeliminowania nieefektywności i skoncentrowania się na rozwoju firmy.

Jak działa system Technique?

System Technique zaprojektowano z myślą o zwiększeniu potencjału zysków Twojej firmy dzięki uzyskaniu lepszego wglądu, kontroli i automatyzacji w obszarach, które mają największe znaczenie z punktu widzenia działania organizacji, w tym:

  • Eliminacji czynności wykonywanych ręcznie w całym procesie biznesowym i produkcyjnym
  • Korzystania z inteligencji systemu opartej na regułach w celu tworzenia złożonych, wielowariantowych kalkulacji w ciągu kilku minut, w tym kalkulacji automatycznych, które zapewniają najbardziej ekonomiczne ścieżki produkcyjne
  • Określania wolnych mocy przerobowych, opóźnień realizacji całych projektów, brakujących elementów, alternatywnych opcji zasobów oraz wpływu wywieranego przez proponowane zmiany w harmonogramie
  • Śledzenia i monitorowania każdej rolki i palety w obrębie obiektu w czasie rzeczywistym
  • Wykorzystania historycznych danych dotyczących zarządzania jakością i kontroli zapasów do wzmocnienia pozycji negocjacyjnej wobec dostawców
  • I o wiele więcej!

Dla kogo stworzono system Technique?

Książki w oprawie twardej/miękkiej oraz tworzone w ramach usługi druku na żądanie
Gazety
Wysokonakładowe produkty komercyjne
Magazyny, czasopisma i katalogi
Korespondencja reklamowa

Aby dowiedzieć się więcej o systemie Technique, zapoznaj się z broszurą

Can’t find a document?

Can’t find the documents you are looking for? Click here to access and search our comprehensive resource library.