Publication Print Suite

Rozwiązanie EFI™ Publication Print Suite zostało zaprojektowanie specjalnie z myślą o spełnieniu unikatowych potrzeb dzisiejszych organizacji zajmujących się drukiem firmowym.TRozwiązanie Publication Print Suite może pomóc Twojej firmie:

  • Wprowadź właściwe zmiany generujące zyski przez uzyskanie widoczności i kontroli w każdym obszarze działalności
  • Zintegruj certyfikowane, kompleksowe kolejności zadań zaprojektowane z myślą o zwiększeniu elastyczności i optymalizacji zarządzania firmą
  • Zautomatyzuj kolejności zadań produkcji w celu śledzenia wydajności, opóźnień realizacji całych projektów, brakujących komponentów oraz wpływu zmian harmonogramu na realizację zadań

Kompleksowe, inteligentne oprogramowanie do zarządzania kolejnością zadań w branży druku publikacji

Certyfikowane, kompleksowe kolejności zadań ze skalowalnymi komponentami

Pakiet EFI Publication Print Suite obejmuje kompleksową ofertę rozwiązań programowych dostosowaną specjalnie do wymogów drukarni książek, magazynów, czasopism, katalogów i wysokonakładowego druku komercyjnego oraz korespondencji reklamowej.

Pakiet ten obejmuje skalowalne, zintegrowane i niestandardowe rozwiązania oraz zwiększa widoczność, możliwości komunikacji oraz wydajność systemu.Dzięki oparciu na rozwiązaniu EFI Technique Management Information System (MIS)/Enterprise Resource Planning (ERP) pakiet ten umożliwia zintegrowanie wielu komponentów działalności oraz automatyzację niezliczonych punktów sterowania ręcznego w celu zapewnienia kontroli kosztów, redukcji strat, eliminacji niewydajnych elementów oraz optymalizacji zarządzania firmą, dzięki czemu można skupić się na rozwoju działalności.

Oferty obejmujące Publication Print Suite

Pakiet ten zapewnia idealne narzędzia podstawowe wymagane w codziennej pracy i umożliwia stopniową ewolucję do kompleksowej, skalowalnej platformy umożliwiającej zrównoważony rozwój przygotowany na sytuację w przyszłości.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Publication Print Suite.

Przekonaj się jak Twoja firma – z podstawowymi narzędziami, których potrzebujesz już dzisiaj – może wejść na drogę ewolucji w kierunku kompleksowego zestawu rozwiązań umożliwiających zrównoważony rozwój przygotowany na sytuację w przyszłości.

Partnerzy w integracji

Nie możesz odnaleźć dokumentu?

Nie możesz odnaleźć dokumentów, których szukasz?Kliknij tutaj  aby przejść do przeszukiwania naszej kompleksowej biblioteki zasobów.