Dynamic Scheduling Powered by PrintFlow

eProductivity Software PrintFlow® jest rozwiązaniem do dynamicznego planowania i optymalizacji zasobów, które zwiększa widoczność w celu zapewnienia wsparcia do przejścia z reaktywnego zarządzania produkcją na proaktywne oraz obsługiwania większej liczby zadań przy wykorzystaniu istniejącego sprzętu. W połączeniu z rozwiązaniem do gromadzenia danych z hali produkcyjnej w czasie rzeczywistym można cieszyć się korzyściami z prawdziwego systemu w układzie zamkniętym. AJako jedna z aplikacji EFI wspierających branżę, PrintFlow pomoże Ci w następujących zadaniach:

  • Automatyczne tworzenie optymalnych sekwencji produkcji dla każdego zadania i pracownika w celu maksymalizacji możliwości wydajności w oparciu o dostępne zasoby
  • Wsparcie planistów w zarządzaniu wyjątkami i przestojami poprzez modelowanie scenariuszy hipotetycznych, które mogą zidentyfikować i zminimalizować potencjalne negatywne czynniki wpływające na produkcję
  • Identyfikacja i redukcja kosztownych zaburzeń wydajności poprzez aktualizacje harmonogramu i statusu zadań w czasie rzeczywistym

Dynamic Scheduling Software Designed for the Print & Packaging Industries

Dynamiczne

Dynamiczne planowanie, które wyświetla status zadań w czasie rzeczywistym i automatycznie dokonuje aktualizacji w oparciu o nowo dodawane zadania lub zmiany w produkcji za pomocą wydajnego narzędzia do wprowadzania zmian do harmonogramu w systemie przeciągnij i upuść, a także zapewnia powiadomienia o konfliktach

Inteligentne

Inteligentne, zautomatyzowane planowanie produkcji z wykorzystaniem najlepszej ścieżki produkcji w celu zwiększenia wydajności produkcji oraz możliwości i poprawy terminowych dostaw

Zoptymalizowane

Wykorzystując holistyczną, „globalną” optymalizację zamiast tradycyjnego widoku maszyny, działu lub centrum roboczego, rozwiązanie PrintFlow rozumie ograniczenia i optymalizuje produkcję w taki sposób, aby spełnić Twoje potrzeby biznesowe w ramach całej organizacji

Intuicyjne

Wykorzystaj proste, wydajne i holistyczne widoki z zależnościami na wykresie Gantta oparte na produkcji, a także widoki maszyny, działu i zmiany oraz scenariusze hipotetyczne, które pozwalają na ocenę wpływu proponowanych zmian w harmonogramie na działalność

Na czym polega rozwiązanie PrintFlow?

Rozwiązanie eProductivity Software PrintFlow zostało stworzone w ramach teorii optymalizacji globalnej (TGO). Teoria ta uznaje drukowanie i opakowania jako unikatowe procesy produkcyjne składające się z serii zależnych wzajemnie powiązań, gdzie tylko kilka ograniczeń kontroluje dostępność, możliwości, wydajność oraz terminową realizację całej operacji. Identyfikacja i eliminacja lub kontrola tych ograniczeń umożliwia zwiększenie wydajności i maksymalizację zysków.

Wykorzystując inteligentne oprogramowanie i stosując złożone algorytmy, rozwiązanie PrintFlow pozwala na dynamiczną synchronizację i analizowanie każdego kroku procesu produkcji. Poprzez inteligentną optymalizację sekwencji zadań oraz synchronizację produkcji przy uwzględnieniu tysięcy ograniczeń wpływających na każdy etap każdego zadania holistyczne, oparte na regułach podejście rozwiązania PrintFlow do planowania pozwala na większą wydajność pracy w najbardziej opłacalny dostępny sposób.

Rozwiązanie PrintFlow zapewnia wgląd w Twoją organizację w czasie rzeczywistym, pozwalając na planowanie lokalnie w zakładzie lub w wielu miejscach zakładu, działu lub na poziomie zespołu, dzięki czemu dostępna będzie kompletna perspektywa dla przedsiębiorstwa. Może również automatycznie przekazywać najbardziej krytyczne zadania biznesowe do aplikacji Auto-Count 4D (AC4D) oraz otrzymywać dane DMI na żywo, aby uzyskać bezprecedensowy i niezrównany poziom precyzji, wydajności i synchronizacji w ramach Twoich operacji produkcyjnych.

Jakie są możliwości rozwiązania PrintFlow?

Rozwiązanie PrintFlow wspiera Twoją firmę poprzez komunikowanie danych z całej firmy w czasie rzeczywistym i wgląd w nie.   Eliminuje ciągłe zgadywanie i ręczne żonglowanie zmiennymi harmonogramów – umożliwiając planiście większy wpływ w bardziej strategicznej roli, redukując zaangażowanie kierowników w zarządzanie terminami.  PrintFlow   Rozwiązanie PrintFlow w większym stopniu promuje odchudzone, wydajne praktyki w każdym obszarze produkcji i optymalizuje wykorzystanie pracowników, sprzętu, operacje zmian oraz czas konfiguracji.   Poza tym zapewnia większą wydajność pracy oraz większe zyski z każdego zadania.

Jak działa rozwiązanie PrintFlow?

Zaawansowana integracja z posiadanym systemem eProductivity Software MIS/ERP pomaga w udoskonaleniu całej Twojej kolejności zadań.Share Udostępniaj parametry zadań oraz statusy zadań i rozwiązuj problemy z brakiem wydajności, które nie pozwalają w pełni wykorzystać inwestycji w pracowników i sprzęt.PrintFlow’s Automatyczne, zintegrowane podejście rozwiązania PrintFlow eliminuje potrzebę ponownego wprowadzania danych i zapewnia dokładniejsze dane w czasie rzeczywistym.

Dla kogo zaprojektowano rozwiązanie PrintFlow?

Korespondencja reklamowa
Druk komercyjny
Druk opakowań
Druk publikacji
rozwiązań z zakresu grafiki ekspozycyjnej

Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu eProductivity Software PrintFlow, zapoznaj się z broszurą.

Can’t find a document?

Can’t find the documents you are looking for? Click here to access and search our comprehensive resource library.