Rozwiązanie do zarządzania drukarnią PrintSmith Vision

Rozwiązanie do zarządzania działalnością drukarską przeznaczone dla drukarni szybkonakładowych, wewnętrznych centrów druku, franczyzowych operatorów druku oraz drukarni produkujących oznaczenia.

Inteligentne oprogramowanie produkcyjne zaprojektowanedla branży druku i opakowań

Integracja

Łatwa integracja z rozwiązaniami EFI MarketDirect StoreFront typu web-to-print.

Komunikacja bezpośrednia

Rozwiązania do gromadzenia danych z hali produkcyjnej i kosztorysowania zadań.

Zaawansowane harmonogramowanie

Automatyzacja procesu harmonogramowania i zwiększenie przepustowości.

Intuicyjne

Łatwe w obsłudze, działające w oknie przeglądarki rozwiązanie do zarządzania drukiem.

Co to jest PrintSmith Vision?

EFI PrintSmith Vision jest ekonomicznym rozwiązaniem programowym do zarządzania drukiem, które rozumie i automatyzuje procesy operacyjne druku w zakładach franczyzowych, niewielkich drukarniach, w druku na żądanie oraz w działach wewnętrznych, włączając w to szacowanie kosztów druku, produkcję, rachunkowość, zarządzanie sprzedażą oraz handel elektroniczny.

Jak działa PrintSmith Vision?

Szacowanie

Szybkie i precyzyjne szacowanie – od razu bez błędów. Rozwiązanie EFI PrintSmith Vision umożliwia generowanie danych szacunkowych dla wszystkich realizowanych zadań – od wizytówek i papeterii po złożone projekty.To rozwiązanie umożliwia składanie wielu ofert (do 40 różnych ilości), udostępniając szablony faktur oraz historię danych szacunkowych.

Zarządzanie zamówieniami

Centralizacja zarządzania zamówieniami i szybkie przekładanie danych szacunkowycRozwiązanie EFI PrintSmith Vision przyspiesza i ułatwia przełożenie danych szacunkowych na zamówienia, zapewniając jednocześnie pełny wgląd w cały proces: zamówienia sprzedaży, planowania i produkcji. To rozwiązanie umożliwia zredukowanie liczby błędów oraz zwiększenie wydajności bez zwiększania kosztów ogólnych.

Zarządzanie finansami

Pełna gama opcji raportowania finansowego pozwala Twojej organizacji zautomatyzować zarządzanie kosztorysowaniem zadań, fakturowaniem oraz operacjami na koncie zobowiązań i koncie należności. Zarządzanie fakturami i płatnościami jest zautomatyzowanym procesem, w którym fakturowanie opiera się na informacjach zgromadzonych w systemie podczas procesów szacowania i produkcji.Rozwiązanie zapewnia szczegółowe raporty wiekowe, które wskazują wszelkie niezapłacone pozycje dla każdego konta, co ułatwia śledzenie i ściąganie faktur.Ponadto rozwiązanie PrintSmith Vision oferuje możliwość nawiązania łączności z wieloma wiodącymi pakietami księgowości, co umożliwi Ci prowadzenie pełnego raportowania finansowego.

Harmonogramowanie

Zastąpienie rozwiązań opartych na tablicach lub znacznikach jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dzięki EFI PrintSmith Vision automatyzujesz proces harmonogramowania, zwiększasz przepustowość i efektywniej zarządzasz zasobami. To nowoczesne rozwiązanie do harmonogramowania zapewnia prostszy sposób zarządzania całym procesem harmonogramowania, oferując funkcje przeciągania i upuszczania oraz znaczniki zadań, które są automatycznie aktualizowane w czasie rzeczywistym informacjami o statusie w trakcie kolejnych etapów produkcji.

Gromadzenie danych z hali produkcyjnej

Rozwiązanie to umożliwia zespołowi produkcyjnemu dokumentowanie lokalizacji zadań w trakcie cyklu produkcyjnego, co pozwala pracownikom zidentyfikować, na którym etapie produkcji oraz w którym obszarze hali produkcyjnej znajdują się dane zadania.Dzięki EFI PrintSmith Vision Twoja firma zyskuje pełną automatyzację i wgląd w czasie rzeczywistym we wszystkie aspekty prowadzonej działalności. Oszczędność czasu i szybsza reakcja na zapytania klientów o status zadania.

Widoki mobilne 

Dostępne w rozwiązaniu PrintSmith Vision nowe widoki mobilne pozwalają kierownictwu zachować wgląd w działalność operacyjną w podróży lub w domu. To doskonałe narzędzie, gdy zachodzi potrzeba sprawdzenia prac w toku lub statusu zadania bądź dokonania przeglądu zadania wśród szacunków i faktur w historii rachunków. Poszerzony zakres wglądu umożliwia zarządzanie bez konieczności powrotu do zakładu lub dzwonienia do pracownika.

Pulpit nawigacyjny Vision

Rozwiązanie zapewnia użytkownikom szybszy dostęp do potrzebnych informacji oraz możliwość ustawiania przypomnień, tak by jak najlepiej wykorzystać każdą szansę. Naszym celem jest wyeliminowanie zbędnych elementów, a jednocześnie jak najszybsze dotarcie do informacji niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji operacyjnych i biznesowych.

Zintegrowane przetwarzanie kart kredytowych

EFI PrintSmith Vision umożliwia Twojej organizacji wykorzystanie większej liczby sposobów szybszego i wygodniejszego pobierania płatności, oferując jednocześnie Twoim klientom dodatkowe opcje płatności. Rozwiązanie to sprawia, że transakcje kartami kredytowymi sprowadzają się do przesunięcia palcem lub wpisania numeru karty kredytowejPonadto do profesjonalnego systemu punktów sprzedaży można dodać szufladę na gotówkę i drukarkę paragonów typu plug-and-play, dzięki czemu Twoja firma może oferować lepszy poziom obsługi klienta, ułatwiając jednocześnie dokonywanie płatności na rzecz Twojej organizacji.

Dla kogo zaprojektowano rozwiązanie PrintSmith Vision?

Drukarnie komercyjne
Wewnętrzne centra druku
Franczyzowi operatorzy druku
Drukarnie cyfrowe
Podmioty z branży oznaczeń i grafiki ekspozycyjnej

Aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania PrintSmith Vision, zapoznaj się z broszurą i studium przypadku.

Zawsze gotowe usługi EFI przygotowane do pracy w chmurze

Dzięki temu, że jest to chmurowe rozwiązanie EFI, nie musisz się martwić o dostępność serwera MarketDirect lub jego czas nieprzerwanej pracy, lecz skupić się na obsłudze klientów i swojej działalności.Nasz profesjonalny zespół serwisowy pilnuje aktualizacji Twojego rozwiązania oraz jego bezproblemowej pracy, powiadamiając Cię o potencjalnych zagrożeniach oraz zapewniając całodobowe monitorowanie.

Can’t find a document?

Can’t find the documents you are looking for? Click here to access and search our comprehensive resource library.