PrintStream Fulfillment

Tento podnikový software pro správu inventáře a skladů je určen pro komerční tiskárny, komerční grafiku (sign & display), zásilkové služby a centra plnění.

Software pro správu plnění a skladů

Dynamický

Dynamické zobrazení plánování, produkce v reálném čase a přehledný stav plánu s možností úpravy plánu přetažením a upozorněním na konflikty.

Inteligentní

Inteligentní, automatizované plánování výroby s využitím nákladově nejefektivnějšího postupu práce a vysoce vizuálního přehledu pracovních postupů.

Optimalizovaný

Celostní „globální“ přístup, nikoliv tradiční jednotlivá pracovní místa nebo pracovní střediska.

Intuitivní

Užitečné scénáře případného vývoje, které umožňují vyhodnotit dopad změn plánování na podnikání.

Co je to PrintStream Fulfillment?

EFI PrintStream Fulfillment je inteligentní marketingový systém plánování a řízení distribuce. Toto řešení kombinuje výkon a flexibilitu. Nabízí nástroje přizpůsobení a webové aplikace, které umožní Vašim zákazníkům a Vašemu týmu plnění kooperovat bez nejmenších problémů. Ať už potřebujete jen základní funkce plnění pro výběr a balení (pick-and-pack) nebo složitější pracovní postupy tisku na vyžádání, PrintStream Fulfillment přináší sadu modulů, které dokážou pokrýt jakékoli potřeby vašeho podniku.

Jak PrintStream Fulfillment funguje?

Plnění Pick-and-Pack (výběr a balení)

Naše řešení umožňuje správu materiálů nebo hotových výrobků ve vlastnictví zákazníka a zajištění procesu pick-and-pack od začátku do konce, a to jak pro jednotlivé příjemce, tak pro celé distribuční seznamy. PrintStream Fulfillment spravuje všechny aspekty přijetí, importu, zpracování, plnění, přepravy, fakturace a oznámení objednávek.

Plnění tisku na vyžádání

Díky plné podpoře pro vyráběné položky, tisk na vyžádání či předtištěný inventář umožňuje PrintStream Fulfillment snadnou integraci odhadu tiskového procesu a kroků projektování úloh. Na tomto základě naše řešení automaticky generuje výrobní pracovní příkazy.

Plnění s ohledem na produkt

PrintStream Fulfillment podporuje netiskové položky inventáře a materiály se snadno spravovatelnou konfigurací a kontrolou úrovně inventáře.

Sestavování

Komplexní podpora řešení PrintStream Fulfillment pro sestavování zahrnuje vše od jednoduchých sestav až po ty složité, a to včetně variabilních produktů a dat. PrintStream Fulfillment dokáže sledovat množství, hmotnosti a hodnoty jednotlivých položek i výsledných sad. PrintStream Fulfillment také sleduje inventář a náklady v případě, že vrácené sady vyžadují rozebrání.

Plnění v místě nákupu

Plnění zakázek v místě nákupu nabízí tiskárnám lukrativní příležitost a přidanou hodnotu. Rozšiřuje totiž vztah se zákazníky díky tisku a distribuci na jednom místě. Řešení PrintStream Fulfillment podporuje správu sad objednávaných satelitními pobočkami. Takové objednávky mohou zahrnovat vše od průvodních dokumentů pro speciální akce, přes firemní značení až po branding obchodů či komerční grafiku.

Zpracování vráceného zboží

Schopnost efektivně spravovat vrácené zboží, které jste odeslali (či ještě neodeslali), je často přehlíženým zdrojem příjmů a může být důležitou součástí vaší celkové strategie plnění. Nástroj PrintStream Fulfillment je navržen tak, aby sledoval konečné vyřízení vrácených produktů, řídil vrácení s či bez RMA a poskytnul zákazníkům podrobnou zprávu o vrácení i nákladech.

Automatizované události plnění

Automatizované události plnění jsou výkonnou a flexibilní metodou integrace dat/transakcí s jinými aplikacemi nebo systémy. Události plnění mohou automaticky generovat uživatelem definované e-maily, zprávy a exporty souborů, které snižují administrativní zátěž, zároveň odstraňují body lidského kontaktu a snižují počet chyb.

Integrace

PrintStream Fulfillment je komplexní, koncové a integrované řešení, které díky vysoké úrovni dohledu dokáže efektivně a ziskově řídit skladové a expediční operace. Zároveň poskytuje nástroje pro maximalizaci potenciálu vašich procesů a zisku, a to díky integraci s MIS, ERP nebo obchodem. Mezi tyto nástroje patří začlenění procesů plnění a skladování do výrobních a účetních procesů tak, aby vznikl jeden integrovaný pracovní postup.

Pro koho je PrintStream Fulfillment určen?

Komerční tiskárny
Správa inventáře a skladů
Display Graphics

Chcete-li se o řešení PrintStream dozvědět více, podívejte se na brožuru a případovou studii.

Služby Always-On EFI Cloud-Ready

Díky cloudovému řešení spravovanému společností EFI se nikdy nebudete muset starat o dostupnost nebo provozuschopnost serveru MarketDirect a budete se moci soustředit na obsluhu svých zákazníků a svého podnikání. Náš profesionální servisní tým zajistí aktuální stav a bezproblémový chod vašeho řešení. Upozorní vás na potenciální hrozby a zajistí nepřetržité monitorování.

Can’t find a document?

Can’t find the documents you are looking for? Click here to access and search our comprehensive resource library.